غزل‌ حافظ آیینه تمام‌نمای اندیشه ایرانی است

0 رای