پزشکان باید از درون خود را اصلاح کنند توجه به اخلاق پزشکی

0 رای