درخواست جدید ژاپن از آمریکا برای مصونیت از تحریم‌های ایران

0 رای