«دیلی میل»: ابوبکر البغدادی ۳۲۰ نفر از عناصر داعش را اعدام کرد

0 رای