کنگره آمریکا می تواند جلوی صادرات سلاح به عربستان را بگیرد

0 رای