ابراز امیدواری مون جائه این درباره همراهی اروپایی‌ها برای ایجاد تفاهم بین آمریکا و کره شمالی

0 رای