آمریکا صادرات فناوری هسته ای به چین را متوقف می کند

0 رای