جنگ داخلی سالانه 48میلیارد دلار به لیبی زیان زد

0 رای