روسیه: آمریکا پیشنهاد تعهد برای عدم مداخله را رد می‌کند

0 رای