توفان در ایرلند برق 30 هزار واحد مسکونی را قطع کرد

0 رای