افزایش صادرات نفت آمریکا به ۴ میلیون بشکه تا دو سال دیگر

0 رای