همزمان با کاهش تولید اتفاق افتاد : افزایش ۵ دلاری قیمت نفت ایران

0 رای