واکنش سخنگوی حزب اعتماد ملی به ابقاء دبیرکل حزب متبوعش

0 رای