یک ساختمان چهار طبقه در قزوین دچار آتش سوزی شد

0 رای