حکم قطعی یکی از اخلالگران نظام اقتصادی در فارس صادر شد

0 رای