غریب شی: حیف شد نتوانستم وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی را بلند کنم پیش بینی چنین مسابقه‌ای را می‌کردم

0 رای