پایان رقابت های پرتاب وزنه بانوان بانوان کردستانی طلایی شد

0 رای