پورمیرزایی: به مدال نقره عادت کرده ام خوشحالم که طلا همیشه برای ایران است

0 رای