شاهین ایزدیار ششمین طلا را هم دشت کرد کردستانی هم در پرتاب وزنه طلایی شد

0 رای