تصادف 2 سواری در جاده مشهد اردهال کاشان 2 کشته داشت

0 رای