فاطمه برقول: صفحات شطرنج غیر استاندارد بود پورمیرزایی: به مدال نقره عادت کرده‌ام

0 رای