پایان رقابت های پرتاب نیزه مردان امیری طلایی شد، جوکار نقره‌ای

0 رای