احتمال برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب مذاکره با چند بانک و سرمایه گذار برای تکمیل نمایشگاه

0 رای