اتکا به توانمندی‌های داخلی مشکلات کشور را حل می کند

0 رای