حکیم: عراق با اتحاد قومیت‌هایش قدرت می‌گیرد

0 رای