روحانی: علت کاهش تورم، انضباط مالی دولت بود

0 رای