انتشار لیست قدیمی هیات مدیره‌های شستا از سوی وزیر کار؟! آقای وزیر! قرار بود به وعده، وفا کنید

0 رای