رئیسی: می‌خواهند با جنگ اقتصادی و رسانه‌ای و روانی ملت ایران را متوقف کنند

0 رای