ریانا خطاب به ترامپ: از موسیقی من در کارزارهای انتخاباتی استفاده نکن

0 رای