موضوع CFT حل می‌شود رهبری بر لایحه الحاق به CFT نظارت می‌کنند بر سر مصلحت‌سنجی جر و بحث نکنیم

0 رای