ژاپن واردات نفت از ایران را از سر می‌گیرد مشکلی برای واردات نفت نیست

0 رای