مرگ یک نفر بر اثر ریزش دیوار در زواره اردستان

0 رای