واکنش ترامپ به حمام‌خون امروز در کالیفرنیا: با خبرم!

0 رای