آمریکا یک فرد ایرانی را به نقض تحریم‌ها متهم کرد

0 رای