دغدغه تخصیص ۵۰۰ میلیون اعتبار به دارو و تجهیزات پزشکی

0 رای