تصادف 25 خودرو در جاده قزوین تاکستان مصدومیت 16 نفر

0 رای