زلزله ۴ ۴ ریشتری در تازه آباد کرمانشاه خسارت جانی وجود نداشت

0 رای