ظریف: آمریکا باید برای جنایات علیه بشریت مواخذه شود عکس

0 رای