پنتاگون با عربستان در حمله به الحدیده یمن همکاری دارد

0 رای