تحریم‌ها را با افتخار دور می‌زنیم پهلوان پنبه مثل پمپئو پیغام و پسغام‌های آمریکا برای مذاکره

0 رای