امیرآبادی فراهانی: هماهنگی نانوشته ۵ نفر برای رای نیاوردن استیضاح آخوندی! مرعشی در شرکتی که هست هیچ اسم و رسمی از خود به جا نگذاشته است وزیر اطلاعات صحت سند‌ها علیه وزیر پیشنهادی را تایید کرد

0 رای