سایت اسرائیلی: عربستان بزودی امکان سفر به این کشور با گذرنامه اسرائیلی را فراهم می کند

0 رای