مصرف آب شرب در ایران به ازای هر ایرانی، ۲۲۰ لیتر در شبانه روز

0 رای