ترامپ «وضعیت اضطراری ملی» علیه ایران را یک سال دیگر تمدید کرد

0 رای