احتمال بازگشت اوپک به توافق کاهش تولید نفت در سال ۲۰۱۹

0 رای