وزیر انرژی ترکیه: آنکارا به واردات گاز از ایران ادامه خواهد داد

0 رای