عربستان 3 میلیون فلسطینی را از حج محروم می‌کند

0 رای