وزیرخزانه داری آمریکا: شبکه جهانی سوئیفت رابطه خود با ایران را قطع می کند

0 رای