میرسلیم: نباید آرمان‌ها را فدای منافع آنی کرد

0 رای