نفت برنت در آستانه سقوط به پایین مرز ۷۰ دلار

0 رای